Veletrh

V dnešní době je škála volnočasových aktivit, chceme-li koníčků, velice široká. Velkou mírou k tomu přispívá rozvoj informačních technologií. Veletrh Kreativa se zaměřuje na ty koníčky, které jsou určeny pro šikovné ruce, dají se provozovat v poklidu domácího prostředí a rozvíjí kreativní myšlení.

Veletrh se koná již od roku 2012 s cílem nabídnout širokému spektru návštěvníků zajímavé alternativy, jak trávit volný čas a hlavně jim ukázat (nechat je zažít), jak se které techniky dělají. Takovou osobní zkušenost nenahradí žádné webové stránky, žádná videa.

Veletrh však není pouze o nabídce alternativ trávení volného času. Akce je prodejní, a proto je to ideální místo, kde nabídnout své produkty. Nejen s ohledem na blížící se termín „svátku“ Halloween, ale také na blížící se Vánoce.